ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ


ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ


Διεύθυνση: Μερκουρίου 1, Θεσσαλονίκη 546 55
Τηλέφωνο: 2310418777
email:info@schooldrive.gr