Ασφάλειες


Η σχολή μας σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες σας παρέχει την δυνατότητα ασφάλισης του οχήματός σας, καθώς επίσης και την εξυπηρέτησή σας σε όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων της αγοράς όπως ασφάλειες:

• Ζωής και υγείας
• Κατοικιών
• Επιχειρήσεων
• Νομικής προστασίας
• Οδικής βοήθειας