Προφίλ


Η σχολή οδηγών δημιουργήθηκε το 1978 από τον Μαυρίδη Δανιήλ και συνεχίζεται η λειτουργία της ως και σήμερα από τον Μαυρίδη Δημήτριο. Σε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας της σχολής, προσπαθούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία σε οποιοδήποτε κομμάτι της συνεργασίας μας.


Ο Μαυρίδης Δημήτρης αποφοίτησε από το 21 λύκειο Θεσσαλονίκης το 1998 και από την επόμενη χρονιά εργάζεται στην σχολή οδηγών.

Το 2006 και έπειτα από διετή φοίτηση στο δημόσιο Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης 2, απέκτησε τον τίτλο του ασφαλιστικού συμβούλου.

Το 2009 ολοκλήρωσε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και εξετάσεις για τον τίτλο του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και ανέλαβε εξολοκλήρου την εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών.