Υπηρεσίες


Η σχολή μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τα εξής:

• Έκδοση διπλωμάτων νέου τύπου
• Έκδοση διπλωμάτων λόγω απώλειας ή φθοράς
• Έκδοση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι)
• Έκδοση οδικού μεταφορέα (ADR)
• Έκδοση άδειας οδηγού ΤΑΧΙ
• Μετατροπή ξένων διπλωμάτων σε Ελληνικά
• Αναθεωρήσεις διπλωμάτων
• Μεταβιβάσεις αυτοκινήτων
• Έκδοση νέων πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας
• Άρση παρακράτησης κυριότητας
• Έκδοση άδειας τρέιλερ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ότι σας ενδιαφέρει μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.